Organization Chart

Organization Chart

Our Top Managers

Mr. Chen, Ming - Yuan

Mr. Chen, Ming - Yuan

Chairman

Mr. Peng, Wei - Yeh

Mr. Peng, Wei - Yeh

General Director

Mr. Hiroki Murayama

Mr. Hiroki Murayama

Deputy General Director