Chi Tiết Liên Hệ

Văn phòng đại diện tại TP. HCM

Địa chỉ

Tầng 9, Tòa nhà Petroland, Số 12 Đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM

SĐT

+84-28-5416-1035

Fax

+84-28-5416-1030

E-Commerce

Liên Hệ Mua Hàng

Ông Madera Keisuke
Ông Kuo, Chen-How
Bà Vũ Khánh Ngọc
Ông Tsai, Kun-Jer
Ông Trần Trung Hiếu

Trụ sở chính

Địa chỉ

KCN Mỹ Xuân A2, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, BR-VT

SĐT

+84-254-393-1168

Fax

+84-254-393-2188

Mail

reception@csvc.com.vn

Bản Đồ